موسسه آموزش عالی آرمان رضوی
icon
صفحه اصلی مدیریت و معاونت ها صندوق رفاه دانشجویی پرتال دانشجویان پرتال اساتید گروه های آموزشی درباره موسسه ارتباط با ما

ادامه مطلب...اطلاعیه و بخشنامه
اطلاعیه مهم
تاریخ درج:۱۳۹۶/۰۵/۲۰
اطلاعیه مهم

اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال اول ۹۷ - ۹۶
تاریخ درج:۱۳۹۶/۰۵/۱۱
اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال اول ۹۷ - ۹۶

برنامه زمانی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷ - ۹۶ به شرح ذیل اعلام می گردد.

ارزشیابی اساتید
تاریخ درج:۱۳۹۶/۰۴/۲۴
ارزشیابی اساتید

تمدید مهلت ارزشیابی الکترونیکی اساتید تا ۴/۲۸

ادامه مطلب...رویدادها


نظرسنجی